Kancelaria Prawna Sokrates prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych na obszarze centralnej Polski.

Naszym celem jest zapewnienie możliwie najskuteczniejszej pomocy prawnej dopasowanej do zmiennych potrzeb rynku. Nasza pozycja jest efektem wielu lat pracy – zdobywania doświadczeń oraz zaufania Klientów.

W prowadzonej działalności koncentrujemy się na profesjonalnej, kompleksowej obsłudze prawnej zarówno dużych jak i średnich podmiotów gospodarczych. Rzetelność i skuteczność działania, zrozumienie potrzeb klienta oraz wysokie kompetencje to atuty, dzięki którym zapewniamy skuteczną pomoc i poczucie bezpieczeństwa prawnego Naszym Klientom.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Pomagamy im zarówno w sprawach bieżących (umowy handlowe, reprezentacja w sprawach procesowych, spory pracownicze, dochodzenie należności), jak i w skomplikowanych projektach związanych ztowaniem w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych.

Zgromadzone doświadczenie w obsłudze prawnej pozwoliło na opracowanie 2 modeli współpracy dostosowanych do potrzeb klienta oraz uwzględniających specyfikę prowadzonej przez niego działalności.

Model 1Zlecenia doraźne – obejmujące realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą,
bądź posiadający już bieżącą obsługę prawną, aczkolwiek potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym, strategicznym znaczeniu dla nich samych. Rozliczenie zleceń doraźnych następuje w oparciu o negocjacyjny system cen.

Model 2Umowa o obsługę stałą – obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach obowiązującej umowy.
Dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta. Zaletą tej formy współpracy jest niewątpliwie stała gotowość do niezwłocznego usług na każde żądanie Klienta oraz lepsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa jak i zagadnień branżowych występujących w jego otoczeniu. Dzięki temu efektywność i skuteczność pomocy prawnej staje się niezmiernie wysoka. Rozliczenie obsługi stałej następuje w okresach miesięcznych w zależności od stawki ryczałtowej.