Obsługa korporacyjna

Prawnicy Kancelarii Prawnej Sokrates dysponują profesjonalną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi prawnej spółek łączą z wiedzą z innych dziedzin prawa oraz znajomością rynku lokalnego i specyfiki międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Prawo medyczne

medic-563425_640

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej

Nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie analizy i regulacji stanów prawnych oraz odzyskiwania nieruchomości, jak również w prowadzeniu spraw o zniesienie współwłasności. Współpracujemy z pośrednikami na rynku nieruchomości, biegłymi do spraw wyceny nieruchomości.

Prawo podatkowe

Oferujemy obsługę prawną wszelkich zagadnień związanych z prawem podatkowym. W przypadkach trudniejszych i bardziej skomplikowanych spraw korzystamy ze wsparcia profesjonalnych i doświadczonych doradców podatkowych

Prawo budowlane

Obsługujemy wielu przedsiębiorców z branży budowlanej. Opiniujemy i przygotowujemy dla nich umowy, reprezentujemy przed Sądami oraz w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Obsługa przedsiębiorców zagranicznych

nowasddaws

W skład personelu Kancelarii Prawnej Sokrates wchodzą osoby biegle władające językiem angielskim, co umożliwia nam świadczenie pomocy prawne także wśród przedsiębiorców zagranicznych. Przez wiele lat obecności na rynku zbudowaliśmy sieć licznych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z różnych krajów Europy i Świata

Prawo pracy

Kancelaria Prawna Sokrates posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Oferujemy pomoc prawną zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców

Prawo cywilne

Kancelaria Prawna Sokrates świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego.

Prawo zamówień publicznych

document-428331_640

Naszym Klientom oferujemy pomoc i doradztwo prawne w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia przetargu, jak i zapewnienia ochrony prawnej podczas ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i w czasie jego późniejszej realizacji

Obsługa wierzytelności

Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności od nierzetelnych kontrahentów ale przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi znającemu specyfikę firmy i rynku, na którym działa.

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców i konsumentów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Prawo sportowe

Świadczymy pomoc prawną dla sportowców. Reprezentujemy zawodników, trenerów oraz kluby przed sądami powszechnymi, organami wewnętrznymi związków sportowych i sądami polubownymi.