computer-416569_640

Zgromadzone doświadczenie w obsłudze prawnej pozwoliło na opracowanie 2 modeli współpracy dostosowanych do potrzeb Klienta oraz uwzględniających specyfikę prowadzonej przez niego działalności.

Obejmujące realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą, bądź posiadający już bieżącą obsługę prawną, aczkolwiek potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym, strategicznym znaczeniu dla nich samych. Rozliczenie zleceń doraźnych następuje w oparciu o negocjacyjny system cen. 

Obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach obowiązującej umowy. Dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta. Zaletą tej formy współpracy jest niewątpliwie stała gotowość do niezwłocznego świadczenia usług na każde żądanie Klienta oraz lepsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa jak i zagadnień branżowych występujących w jego otoczeniu. Dzięki temu efektywność i skuteczność pomocy prawnej staje się niezmiernie wysoka. Rozliczenie obsługi stałej następuje w okresach miesięcznych w zależności od stawki ryczałtowej.

Nasz zespół

Łukasz Dyba

Radca Prawny - Komplementariusz

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie procesowym, prawie spółek oraz prawie ubezpieczeniowym.

Łukasz Poros

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w zamówieniach publicznych.

Anna Gałaj

Radca Prawny, mediator

Prawo spółek, prawo cywilne, prawo procesowe, prawo handlowe, mediacje.