Analiza umowy kredytowej

Kancelaria dokonuje darmowej analizy zgodności umowy z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Rozwiązania prawne

Przedstawiamy proces dochodzenia w postępowaniu przedsądowym i sądowym do stwierdzenia unieważnienia umowy kredytu lub odwalutowania kredytu, zwrotu przez bank nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, doprowadzenia do znacznego zmniejszenia salda kredytu w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych lub do unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy

Umowy kredytów waloryzowanych do walut najczęściej zawierały tzw. klauzule abuzywne, niezgodne z prawem unijnym i polskim. Mówiły one m.in. o korzystnym dla banków doborze kursów waluty do naliczania wysokości wypłaty kredytu oraz spłaty rat kredytu, jak i o nieprecyzyjnych zasadach modyfikacji umowy oraz o niekorzystnym obciążeniu Klientów ubezpieczeniem niskiego wkładu.