Stan prawny

Opracowujemy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie).

Opracowujemy koncepcję transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami, oraz reprezentujemy stronę w negocjacjach w tym zakresie.

Opracowywanie koncepcji

Opracowujemy koncepcję transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami, oraz reprezentujemy stronę w negocjacjach w tym zakresie.

Projektowanie umów

Przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami (np. umowy najmu, dzierżawy, deweloperskie, przedwstępne, sprzedaży).

Postępowania sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami.

Zniesienie współwłasności oraz administracja

Prowadzimy sprawy związane ze zniesieniem współwłasności oraz administrowaniem nieruchomościami.

Odzyskiwanie nieruchomości

Odzyskujemy nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.

Umowy deweloperskie

Opracowujemy projekty umów deweloperskich.

Opiniujemy i negocjujemy umowy. 

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje w imieniu stron procesu budowlanego.

Umowy budowlane

Opiniujemy, przygotowujemy i negocjujemy umowy pojawiające się procesie budowlanym, jak również dochodzimy należności z takich kontraktów.