Obsługa korporacyjna: Prawnicy Kancelarii, wchodzący w skład zespołu prawa spółek i obsługi korporacyjnej, dysponują profesjonalną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze prawa. Doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi korporacyjnej spółek łączą z wiedzą z innych dziedzin prawa oraz znajomością rynku lokalnego i specyfiki międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Obsługa spółek handlowych

Świadczymy kompleksową obsługę spółek handlowych zarówno z polskim jak i zagranicznym kapitałem.

Proces tworzenia spółki

Organizujemy w całości proces tworzenia spółki w tym sporządzamy projekty umów i statutów spółek oraz formularze wniosków do sądu rejestrowego, aranżujemy spotkanie z notariuszem oraz dokonujemy wszelkich czynności administracyjnych i faktycznych związanych z uruchomieniem spółki.

Akty wewnętrzne spółki

Tworzymy akty wewnętrzne spółki jak regulaminy działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy), regulaminy wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki. Sporządzamy i opiniujemy projekty kontraktów menedżerskich.

Tworzymy lub zmieniamy umowy lub statuty spółek zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta oraz przepisami prawa.

Zmiany umów lub statutów spółek

Przeprowadzamy zmiany umów lub statutów spółek w tym wszelkie zmiany kapitałowe.

Bieżąca obsługa prawna

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną, która obejmuje w szczególności opiniowanie i tworzenie umów, zastępstwo prawne przed sądami i innymi organami państwowymi oraz samorządowymi, a także dochodzenie roszczeń wobec kontrahentów.

Likwidacja spółek prawa handlowego

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z procesem rozwiązania i likwidacji spółek.

Rejestracja i obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji

Kancelaria świadczy usługi z zakresu rejestracji i kompleksowej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji. 

Przekształcenia spółek

Zajmujemy się zmianami formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej na spółkę osobową lub kapitałową jak również przekształcaniem spółek prawa handlowego, dopasowując rozwiązanie do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zmiany właścicielskie w spółkach

Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów inwestycyjnych, umów dotyczących nabywania lub zbywania zorganizowanych części przedsiębiorstwa, badanie due dillingce pod względem prawnym zarówno w imieniu inwestora jak i podmiotu przejmowanego.

 

 

DSC_3405