Powierzenie Kancelarii Prawnej Sokrates obsługi wierzytelności pozwala na zapewnienie Klientowi kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności od nierzetelnych kontrahentów ale przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi znającemu specyfikę firmy i rynku, na którym działa. Nasza obsługa jest dostosowana do konkretnych potrzeb Klienta, przez co powierzone nam zadania wykonujemy maksymalnie szybko a Klient ma gwarancję fachowego i skutecznego wsparcia. W ramach obsługi wierzytelności zapewniamy:

Efektywna windykacja

Prowadzenie postępowania windykacyjnego na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym. Prowadzenie rozmów ugodowych z dłużnikami Klientów

Monitoring

Ciągły monitoring powierzonych nam spraw w sądach i u komorników.

Raporty

Cykliczne raporty składane Klientowi z podejmowanych działań.

Kompleksowa obsługa

Kompleksowe prowadzenie sprawy, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego.

Nadzorowanie

Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej i jej wspomaganie.

egzekucja