Opiniowanie, negocjowanie umów

Przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów z zawodnikami, umów z trenerami, menadżerami, umów sponsorskich,

Negocjacje kontraktowe, przygotowanie i analiza kontraktów zawodnik-klub lub trener – klub.

Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów transferowych oraz pełna obsługa prawna procesu zmiany klubu przez zawodnika,

Analiza i opiniowanie oraz przygotowywanie wszelkich aktów wewnętrznych dla związków i organizacji sportowych  (regulaminów, statutów, regulacji związkowych krajowych i zagranicznych)

Umowy ze sponsorami – przygotowanie, opiniowanie, negocjacje.

Reprezentacja zawodników, trenerów oraz klubów

Reprezentacja zawodników, trenerów oraz klubów przed sądami powszechnymi, organami wewnętrznymi związków sportowych i sądami polubownymi,

Reprezentowanie w sprawach ubezpieczeniowych zawodników i klubów.

Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika i mechanizmu solidarności,

Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna klubów, zawodników, menadżerów sportowych,

Prawna ochrona wizerunku sportowca

Uzyskiwanie licencji

Przygotowywanie i pomoc w uzyskaniu licencji dla klubów.

sport-1201014_1920