Porady i opinie

Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa spadkowego, deliktowego i rzeczowego oraz umów cywilnoprawnych.

Reprezentacja przed sądami

Kancelaria reprezentuje Klienta przed sądami w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych.

Przygotowanie pism sądowych i pozasądowych

W imieniu naszych Klientów przygotowujemy lub opiniujemy pozwy, wezwania, wnioski i wszelkie inne pisma pojawiające się w toku postępowania cywilnego.

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe takie jak m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku.

Prawo rzeczowe

Zajmujemy się pomocą naszym Klientom m.in. w sprawach o: zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję, naruszenie prawa własności, wynikających z roszczeń reprywatyzacyjnych.

Umowy

Analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kontem zabezpieczenia interesów klienta.

cywilne