Opinie, konsultacje

Wykonujemy opinie i konsultacje prawne z zakresu prawa podatkowego: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.

Analiza

Przeprowadzamy analizę podatkową umów, czynności prawnych i przekształceń podmiotów.

Optymalizacja

Pomagamy osiągnąć optymalizację podatkową oraz sporządzamy dokumentację cen transferowych.

Sporządzanie

Sporządzamy pisma, wnioski odwołań i zażaleń w postępowaniu podatkowym.

Postępowania

Bierzemy udział w postępowaniach o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Pomoc

Oferujemy pomoc prawną w trakcie kontroli podatkowej.

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

folder