Umowy, kontrakty

Sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Regulaminy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tworzymy regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zbiorowe Prawo Pracy

Określamy tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem pracy.