Postępowanie upadłościowe

W ramach postępowania upadłościowego oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie analizy możliwości ogłoszenia upadłości oraz jej formy, przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz przygotowujemy zgłoszenia do listy wierzytelności.

Postępowanie restrukturyzacyjne

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)  oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego do ich sytuacji i potrzeb trybu postępowania, reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Sądem. Pomagamy również wierzycielom, których dłużnicy są objęci postępowaniami tego rodzaju.

Upadłość konsumencka

Usługa prawna Kancelarii polega na analizie sytuacji majątkowej i osobistej konsumenta w zakresie możliwości złożenia skutecznego wniosku o upadłość konsumencką, jak również przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość oraz reprezentację konsumenta w postępowaniu przed Sądem.